CV // BIO

CV CARMEN SCHABRACQ 2019

NLIMG_5814 Ik ben Carmen Schabracq, geboren in Amsterdam in 1988. Na de middelbare school vertrok ik naar Rome en studeerde daar schilderkunst aan de Accademia di Belle Arti. Een jaar later keerde ik terug en begon mijn studie beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld academie in Amsterdam waar ik in 2012 afstudeerde. Ik werkte een paar jaar als beeldend kunstenaar en kwam in aanraking met theater vormgeving en besloot een Master theater kostuumontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen te gaan doen. In 2015 behaalde ik mijn Master diploma met een onderzoek over het ‘naakte maskers’. Daarna keerde ik weer terug naar Amsterdam waar ik nu woon en werk. In 2017/2018 ontving ik de ‘nieuwe makers’ subsidie, een stimuleringssubsidie van het Fonds Podium Kunsten, waarmee ik bij theater productiehuis Zeelandia twee beeldende performances maakte. Mijn werk bevind zich vaak op de grens van theater en beeldende kunst en bestaat uit performances, schilderijen, sculpturen, fotografie, video en interactieve installaties. Binnen mijn kleurrijke beeldtaal gebruik ik vaak mijzelf als model en onderzoek ik een theatrale vorm van het leven. 

In mijn werk probeer ik mij te verhouden tot menselijke identiteit, en om dat te doen is ‘het masker’ een terugkerend thema in mijn werk. Wanneer ik mijzelf als model gebruik spreek ik over mijn eigen identiteit als vrouw en de vrouwelijke identiteit in het algemeen. Wanneer ik een masker draag, voeg ik meerdere lagen aan het werk toe, gebaseerd op het idee dat identiteit gelaagd is en we allemaal vele ‘identiteiten’ of ‘maskers’ hebben. Een ander belangrijk aspect van mijn werk is het tactiele karakter, door de materialiteit en de vormen van de beelden die maak confronteer ik de toeschouwer met aanraking en het bewustzijn van het eigen lichaam.

Mijn meest recente werk bestaat o.a. uit: “De Zeemond” een interactief sculptuur om te luisteren naar de stem van de zee, in samenwerking met De Ambassade van de Noordzee. “De Minotaurus” een interactief sculptuur in samenwerking met BREI. Een duo expositie met Aviya Wyse, die fungeerde als scenografie voor de opera Vrouwenstemmen, onder regie van Lisenka Heijboer in het Compagnietheater tijdens het Grachtenfestival. Mijn serie schilderijen Muzes”, die ik in verschillende (groeps)exposities ten toon stelde en mijn paardensculpturen die opnieuw als scenografie voor The Tragedy of Slaughtervaart van Dood Paard te zien zullen zijn tijdens hun herneming tour. De maanden november en december zal ik doorbrengen als artist in residence in Casa Lü, in Mexico City om onderzoek te doen naar de Mexicaanse masker-cultuur en nieuw werk te maken.

EN My name is Carmen Schabracq, I was born in Amsterdam in 1988. After high school I left for Rome to study painting at the Accademia di Belle Arti. A year later I returned and started my studies in visual arts at the Gerrit Rietveld academy in Amsterdam where I graduated in 2012. I worked as a visual artist for a few years and came into contact with theater design and decided to do a Masters in theater costume design at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. In 2015 I obtained my Masters degree with a research on the “naked masks”. Then I returned to Amsterdam where I now live and work. In 2017/2018 I received the “new makers” subsidy, an incentive subsidy from the Performing Arts Fund, with which I made two visual performances at theater production house Zeelandia. My work is often on the border of theater and visual arts and consists of performances, paintings, sculptures, photography, video and interactive installations. Within my colorful visual language I often use myself as a model and explore a theatrical form of life.

In my work I try to relate to human identity, and to do so, “the mask” is a recurring theme in my work. When I use myself as a model I speak about my own identity as a woman and the female identity in general. When I wear a mask, I add multiple layers to the work based on the idea that identity is layered and we all have many “identities” or “masks.” Another important aspect of my work is the tactile character, through the materiality and the forms of the images that I create I confront the viewer with touch and the awareness of his own body.

My most recent work includes: “De Zeemond” an interactive sculpture to listen to the voice of the sea, in collaboration with The Embassy of the North Sea. “De Minotaurus” an interactive sculpture in collaboration with BREI. A duo exhibition with Aviya Wyse, who acted as scenography for the opera Vrouwenstemmen, under the direction of Lisenka Heijboer in the Compagnietheater during the Grachtenfestival My series of paintings “Muzes”, which I exhibited in various (group) exhibitions and my horse sculptures which again as scenography for The Tragedy of Slaughtervaart of Dood Paard will be shown during their resumption tour. I will spend the months of November and December as an artist in residence at Casa Lü, Mexico City to do research on Mexican mask culture and to make new work .